Omschrijving

Melkveebedrijf met 170 ha, Ligboxenstal met 180 plaatsen en bouwvergunning voor 157 extra. Mooie landbouw omgeving. Ligging aan de rand van het dorp.

 Omschrijving:	    Melkveebedrijf, 

Ligging:	omgeving Hannover

Bedrijfstype:	melkvee

Oppervlakte:	Totaal ca. 170 ha, waarvan 120 ha akkerland en 50 ha grasland. Deels met beregening

Eigendom:	Alle gebouwen met erf van 4,5 ha.
Verkoper heeft 65 ha in eigendom
 
Grondsoort:	zandgrond en grasland deels veengrond
	
Veestapel:	230 mk plus jongvee. Totaal 400 stuks
		
 Gebouwen:	 nieuwbouw ligboxenstal ( aan de rand van het dorp) met ca. 180 melkveeplaatsen, jongveehuisvesting, aparte machineberging, kuilopslag, ruime mestopslag en royale erfverharding.
Jongveehuisvesting in oude bedrijfsgebouwen
Pachtstal op 10 km met 70 plaatsen. Verdere uitbreidingsmogelijkheden voor 80 plaatsen
		
 Melkstal:	20-stands draaimelkstal 
	          
Voervoorraad:	in overleg over te nemen

Woning: woonruimte in het dorp

Machinepark:	Nieuw machine park 
	
Vraagprijs:	 ca. € 1,6 milj. erfkavel 4,5 ha (deels warme grond), gebouwen, veestapel, machines, excl. voervoorraad aankoopkosten.
	
Pachtprijs:	ca. € 550 per ha voor akkerland, ca. € 400 voor grasland ( van goede kwaliteit)
De grond van de verkoper met langjarige pacht

EU-subsidie:	ca. € ca. 51.000 

Provisie:		     

5% plus BTW van de koopsom voor grond, erf, gebouwen en voor vee, machines,voervoorraad en bij pacht een keer de jaarpacht plus btw., te betalen door de koper.
Bij bezichtiging wordt een getekende zichtbevestiging gevraagd.

Kenmerken